Výzkumné supercentrum CEITEC má rozproudit americký vědec

Výzkumná centra excelence, která v Česku vznikají díky prostředkům Evropské unie, začala vloni v říjnu poptávat své šéfy – špičkové manažery světového střihu, kteří je dovedou k excelenci mezinárodní. Jako první se dočkal multioborový Středoevropský technologický institut (CEITEC) v Brně, jenž byl zbudován za více než pět miliard korun. Jeho „ideálním“ výkonným ředitelem se stal americký vědec Markus Dettenhofer.

Markus Dettenhofer (45)

Vystudoval mikrobiologii v Berkeley, Ph.D. z imunologie získal na John Hopkins University. Zkušenosti má z Harvard Medical School, kde v letech 2001–2005 prošel postdoktorským studiem, i s řízením firemních výzkumných projektů. Například v letech 2005–2008 vedl vědecký program v Meiogen Biotechnology Corporation z Massachusetts. Sám se věnoval genetickému výzkumu genů Formin 1 a 2 a jejich významu pro vývoj kostí a funkce paměti. Na kontě má několik autorských článků v magazínech Science nebo PLOS One.

>cely článek zde<

[Zdroj: ceitec.cz]

Leave a Reply