Pravidla

Závazná pravidla pro všechny uživatele fóra:

Uživatelem fora serveru FACHBOOK je každý student VUT FCH nebo osoba ověřená a povolená administrátorem, která si zaregistruje účet a zaplatí poplatek za účet na daný akademický rok. Administrátor řídí a zabezpečuje chod fóra, aktivuje a deaktivuje uživatele, může uživateli udělit BAN nebo jinou formu trestu za provinění proti pravidlům nebo dobrým mravům a v neposlední řadě se stará o celkovou přehlednost fóra. Všichni uživatelé jsou povinni sledovat aktuální pokyny v panelu Oznámení a řídit se těmito pravidly:

  1. Každý uživatel je povinen nahrát si ihned po registraci FOTKU s viditelným obličejem o předepsaných rozměrech. Dále je uživatel povinen uvést správné a pravdivé údaje při registračním procesu.
  2. Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby obsah tématu co nejlépe korespondoval s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou bez upozornění odstraněna nebo přesunuta moderátory.
  3. Materiály a informace získané na fóru je každý uživatel povinen chránit před zveřejněním autora mimo oblast fóra. Výslovně je zakázáno doslovné kopírování pasáží textů (zejména pak závěrů) protokolů, esejí, semestrálních prací a projektů a materiálů všeho druhu, jež by mohly vést k újmě autora!
  4. Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na tomto fóru. Pokud příspěvek obsahuje copyrightem chráněný obsah, automaticky se předpokládá, že autor příspěvku vlastní k tomuto obsahu všechna nezbytná oprávnění a licence. Při porušení pravidel může být Váš příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn. Zveřejněním příspěvku na fóru uživatel opravňuje ostatní uživatele s tímto obsahem libovolně nakládat.
  5. Při porušení pravidel fóra nebo obecných pravidel slušného chování může být uživateli uděleno varování. Pokud se bude prohřešek opakovat, může následovat vyloučení z fóra na dobu určitou (BAN). Urážky, osočování, provokace, rasistické a vulgární příspěvky stejně jako spamming budou znamenat výstrahu a poté BAN. I příspěvky bez věcného obsahu mohou být vyhodnoceny jako spam.
  6. Je zakázáno nabízení a vypalování CD/DVD, filmů, hudby či jiného elektronického obsahu, chráněného duševním vlastnictvím, dále také nelegálního software a přímé uvádění licenčních, product atd. kódů v příspěvcích. Porušení tohoto bodu Pravidel může znamenat okamžité vyloučení uživatele z komunity. Není povoleno PŘÍMÉ (pomocí tagu IMG) zobrazení pornografických materiálů. Rovněž příspěvky s dětskou nebo animal pornografií budou důvodem Vašeho vyloučení z fóra.
  7. Dodržujte soukromí uživatelů a skupin. Spamování schránek (mail či PM), zveřejnění osobních údajů nebo privátní komunikace bez výslovného souhlasu dotčeného uživatele a zejména vynášení privátního obsahu z uzavřených fór a sekcí bude důvodem k Vašemu okamžitému BANu.
  8. Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele. Každý uživatel je povinen, neposkytovat své přihlašovací údaje žádné třetí osobě. Uživatel je povinen registrovat se pod svým OBČANSKÝM JMÉNEM (drobné modifikace nebo zdrobněliny křestního jména jsou přípustné po schválení administrátorem). Toto neplatí pro testovací profily administrátorů.

Disclaimer:
Server fachbook.cz žádným způsobem nesbírá, nearchivuje a nevyužívá osobní informace, poskytnuté prostřednictvím elektronických médií jeho uživateli a není schopen ověřit či posoudit jejich relevantnost. Za obsah vlastního příspěvku je plně zodpovědný výhradně autor tohoto příspěvku.