Burza učebnic

Zde můžete pomocí facebook komentářu nabízet a poptávat učební materiály. Především skripta a učebnice. Přehlednější nabídky a poptávky jsou na fóru v sekci BURZA UČEBNIC!

Upozornění: Diskuse bude moderována. Zakazují se požadavky na zadání testů, spam, offtopic, apod.

 

13 thoughts on “Burza učebnic

 1. Marek Reichstädter

  Prodám:
  B. Kábelová, I. Pilátová, Z. Hanáková: Laboratorní technika II, FCH VUT v Brně 1999 (vlastní vazba)
  B. Kábelová, I. Pilátová, Z. Hanáková: Laboratorní technika II – zkrácené učební texty bez tabulek a obrázků, FCH VUT v Brně 1999 (vlastní vazba)
  M. Polcerová: MATLAB Počítačová cvičení z matematiky, FCH VUT v Brně 2010 (orig. CD)
  M. Pekař, M. Klučáková, M. Veselý, M. Čeppan: Fyzikální chemie a fotochemie – praktikum, FCH VUT v Brně 2003

 2. Daniel Tománek

  Koupím:
  Kábelová B., Pilátová I., Růžička A. : Názvosloví anorganických sloučenin a základy chemických výpočtů. FCH VUT v Brně

Leave a Reply